ชื่อย่อหุ้น: BAFS
ราคาล่าสุด
33.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 89,800
เปลี่ยนแปลง +0.75
% เปลี่ยนแปลง 2.31%