ชื่อย่อหุ้น: BAFS
ราคาล่าสุด
46.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%