ชื่อย่อหุ้น: BAFS
ราคาล่าสุด
37.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 66,500
เปลี่ยนแปลง -0.50
% เปลี่ยนแปลง -1.32%