ชื่อย่อหุ้น: BAFS
ราคาล่าสุด
36.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 550,200
เปลี่ยนแปลง -0.25
% เปลี่ยนแปลง -0.68%