ชื่อย่อหุ้น: BAFS
ราคาล่าสุด
44.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 863,300
เปลี่ยนแปลง -1.00
% เปลี่ยนแปลง -2.22%