ชื่อย่อหุ้น: BAFS
ราคาล่าสุด
43.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 305,800
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%