ชื่อย่อหุ้น: BAFS
ราคาล่าสุด
33.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 31,300
เปลี่ยนแปลง +0.25
% เปลี่ยนแปลง 0.75%