ชื่อย่อหุ้น: BAFS
ราคาล่าสุด
34.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 320,700
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%