ชื่อย่อหุ้น: BAFS
ราคาล่าสุด
49.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 142,700
เปลี่ยนแปลง -0.50
% เปลี่ยนแปลง -1.01%